Willkommen – welkom @ clausmodes.nl

Neue Website – Nieuwe website

Ab August 2019 haben wir eine neue Website, nämlich clausmodes.eu. Dort finden Sie auch unsere Webshop und alle Informationen.
Sie können sich dort in unseren neuen Webshop einloggen, indem Sie sich entweder mit den von uns angegebenen Informationen einloggen oder ein neues Passwort über den Einloggen-Link anfordern. Sie geben Ihre normale E-Mail-Adresse ein und erhalten ein neues Passwort. Sie können dann Ihre eigenen Daten ergänzen und / oder ändern, aber Sie können zum Beispiel auch Ihr eigenes Passwort anfordern.

Vanaf augustus 2019 hebben we een nieuwe website, namelijk clausmodes.eu. Daar vindt u ook onze webshop en alle informatie.
Inloggen op onze nieuwe webshop kunt u daar door of in te loggen met de door ons verstrekte gegevens, of door een nieuw wachtwoord aan te vragen via de link einloggen-log in. U geeft uw normale emailadres in en ontvangt dan een nieuw wachtwoord. Vervolgens kunt u uw eigen gegevens aanvullen en/of wijzigen, maar ook bv een eigen wachtwoord aanvragen.